Digital strategi

I motsetning til de etablerte konsulenthusene, er vi født digitale og alt vi jobber med kombineres digitalt med en sterk strategisk forståelse.

Vi har en solid track record innen B2C og B2Bp i danske og utenlandske markeder. Tidligere prosjekter inkluderer «US market entry» og «fra offline til online». Spesielt er vi spesialister på automatisering av markedsføring.

Når vi snakker om digital strategi i Obsidian Digital, snakker vi om måten vi har til hensikt å generere fortjeneste for selskapet som har henvendt seg til oss. Dette kan enten være gjennom direkte salg eller leadgenerering for salg via personlig kontakt.

Digitale strategityper

Vi jobber i utgangspunktet med tre forskjellige typer strategier. 1) den generelle strategien 2) new market entry 3) e-kommersiell due diligence

  • New market entry omhandler, som navnet antyder, en strategi for å åpne for nye markeder. Her analyserer vi typisk geografiske, demografiske, strukturelle forskjeller. Infrastrukturforskjeller som fraktpriser og leveringstider kan dermed ha betydelige effekter på et lands e-handel.
  • Den generelle strategien er basert på kundenes digitale markedsføringsmiks. Her ser vi hovedsakelig på hvilke kanaler vi trenger for å engasjere kundene våre til å generere salg, samt hvilke meldinger vi skal gå i markedet. Denne typen strategier danner vanligvis grunnlaget for alle våre aktiviteter.
  • E-commercial due diligence adresserer digitale selskapers “base line” og digitale vekstpotensiale. Vi forbereder disse i samarbeid med selskapets kjøper. Vårt bidrag bør vanligvis sees i sammenheng med økonomisk og juridisk due diligence.

Vi bruker deg aktivt i prosessen

Vi jobber tett med klienten fra dag 1. Du vil vanligvis oppdage å etterspørre informasjonen du allerede har generert i begynnelsen av prosessen. Dette skjer fordi vi ønsker å starte så langt foran som mulig, og dermed til slutt oppnå et bedre resultat. I tillegg til data, snakker vi vanligvis med de involverte, der vi spør om produktet, kundene, kjøpsprosessen osv., da vi mener at du må kjenne til produktet og kundene før du velger hvilke kanaler du vil bruke for å veilede kunden trygt gjennom kjøpsprosessen.

Segmentering

Når vi har snakket med ledelse og / eller ansatte på gulvet, er neste trinn typisk å segmentere målgruppen og finne den optimale kundereisen for hvert respektive segment. Nøyaktig kundereise er en essensiell digital strategi. Kundereisen er ganske spesifiktd reisen kunden er på fra start til slutt. Det vil si fra første gang hun blir klar over produktet til kunden vår, til at hun kjøpte dette produktet og den påfølgende perioden frem til hun igjen kjøper av vår kunde. Segmentering spiller en viktig rolle i forhold til kundereisen, siden alle mennesker er forskjellige og derfor må behandles annerledes fra start til slutt.

Verktøy

Når vi har segmentert de ulike målgruppene våre, velger vi de vertikaler som best adresserer målgruppen. Vi jobber typisk med 4 forskjellige digitale vertikaler: Mail, PPC, SEO og sosiale medier. Hver vertikal har sine fordeler og ulemper, basert på den segmenterte målgruppen. Gjennom hele prosessen fokuserer vi på å sette sammen en strategi som kombinerer forskjellige vertikaler som kompletterer hverandre.

Hvorfor er en digital strategi viktig

Hvis du ikke allerede har en digital strategi, er det viktig å komme i gang. I 2015 økte digital handel til 10 prosent hos danskene. Så dansker og europeere generelt er klare til å handle digitalt, noe som er en trend som ser ut til å fortsette markant de neste par årene. Hvis du ikke er posisjonert til å delta, vil du ganske enkelt bli ignorert på den digitale markedsplassen til fordel for konkurrentene dine.

Hvem trenger en digital strategi

De fleste selskaper bør ha en digital strategi. Dette gjelder BtB, BtC, råvareprodusenter, semi-offentlige selskaper, programvareselskaper osv. Noen BtB-selskaper rapporterer at de ikke trenger en digital strategi, ettersom salget deres skjer gjennom personlig salg. Som et resultat går selskaper glipp av muligheten til å påvirke sin målgruppe gjennom digitale medier, og dermed øke konverteringsfrekvensen når de er ute og snakker ansikt til ansikt med kunden.

Forskjellen fra en offline strategi

Mange store danske selskaper bruker i dag management consulting-hus når de planlegger sin strategi. Vi har stor respekt for de amerikanske management consulting-husene og andre, men vi gjør ting litt annerledes. Hos Obsidian Digital er vi født digitale, og selv om en del av vår ledelse kommer fra internasjonale konsulentselskaper, er vi langt mer tekniske enn våre etablerte konkurrenter. Vårt utgangspunkt for å jobbe med din digitale strategi er derfor bedre. Våre strategiske løsninger er forankret dypt i en teknologisk forståelse som generalister ikke per definisjon har.

Vil du vite mer? Du er alltid velkommen til å kontakte oss for en uforpliktende samtale.

Kontakt oss Kontakt oss Ring: 60 73 60 60, skriv: obsidian@obsidian.dk eller utfyld skjemaet under