Facebook Annonsering

Obsidian Digital gir råd om og utfører Facebook-annonsering for norske bedrifter. Vi hjelper både B2C og B2B-bedrifter med å nå både eksisterende og nye målgrupper gjennom verdens største sosiale nettverk.

Med Facebook-annonsering betaler du en CPM-pris. Det betyr at prisen din regnes ut basert på visning, og altså ikke betaling per klikk som er standard på andre annonseringsprogrammer, som Google AdWords.

Visningsavregningen gjør at Facebook-annonseringen for bedriften din blir en dyr affære om du ikke klarer å utføre en smal segmentering av dine potensielle kunder. Til gjengjeld kan de beste ROAS-tallene – Return on Ad Spend – blant alle kampanjer også hentes her ved snevre og målrettede segmenteringer.

Slik kan du fortsette å skalere Facebook-annonseringen din

Jo mer penger du bruker, jo mindre får du ut av den siste brukte kronen. Det er diminishing returns in effect. Dette er noe alle annonsører på Facebook opplever. 10.000 kroner fungerer bra, men 100.000 kroner fungerer ikke 10x så bra.

Dette er temaet for denne videoen med partner og Head of Social i Obsidian Digital, Halfdan Timm, som forteller om 3 måter du kan utsette diminishing returns.

Påvirkning og modning av kundene dine

Tradisjonell markedsføringsteknologi slår fast at jo flere påvirkninger en kunde får innen rimelighetens grenser, jo mer sannsynlig vil også en konvertering være. Avhengig av produktet kan dette tallet være fra få påvirkninger til et tosifret antall. Dyre og komplekse produkter krever ofte flere påvirkninger – touch points på engelsk – for å skape den ønskede konverteringen.

Vi er et offisielt Facebook-byrå, og med våre evner har du muligheten til å skape flere touch points, billig og effektivt.

Facebook-annonsering gir dermed verdi i form av de direkte effektene med flere salg og påmeldinger, men også avledet i form av økt kunnskap hos målgruppen. Vi ser hos kundene våre kunder Facebook-annonsering også bidrar til å øke bevisstheten og derved CTR (Click Through Rate) på relaterte kanaler, som Google AdWords, organiske søkeresultater, samt markedsføring på e-post. Når kunden kjenner til navnet ditt og ser det i søkeresultatene, er vedkommende mer tilbøyelig til å klikke, enn om du blir sett for første gang.

Competitive advantage med FB-annonser

Du kan ikke isolere effekten av online markedsføring ned til én kanal.

Som nevnt over kan vedvarende Facebook-annonsering bidra til høyere CTR i søkeresultatene, fordi dine potensielle kunder kjenner deg bedre.

Og mer direkte kan Facebook bli en competitive advantage for din bedrift.

Med retargeting annonserer du kun til personer som har vært på nettsiden din, men som ikke har konvertert. Hvis du kjøper 100 besøkende med AdWords vil kanskje 5 konvertere. Med retargeting treffer du de resterende 95 % til en lav CPM-pris.

Du kan velge å se på retargeting som en isolert markedsføringskanal, men det er mer rettferdig å dele resultatene inn i brøk i forhold til hvor det øvrige salget ditt oppstår.

Kommer 40 % av omsetningen i bedriften din fra Google AdWords, så legger du til 40 % av resultatene fra din Facebook retargeting til nettopp AdWords. På den måten vil kostnaden din per konvertering, eller din CPA, falle med AdWords.

Med fallende pris per konvertering på AdWords kan du tillate deg å by en høyere klikkpris enn konkurrentene uten retargeting på Facebook, og dermed sikre deg en førsteplass selv på sammenlignbare produkter som er utsatt for prispress.

Hva koster facebook-annonsering?

Det er et spørsmål vi ofte – og med god grunn – blir stilt. Det er vanskelig å definere svaret på forhånd, da det av henger av en rekke ulike faktorer.

Vi har laget denne videoen som forklarer hva det kan koste å annonsere på verdens største sosiale media.

Facebook fungerer som en auksjon, noe som allerede her gir en god indikasjon på hvor utfordrende det er å gi et endelig svar på spørsmålet. Vi kan gi et bud på hvor mye vi er villige til å betale for at Facebook viser annonsene våre til folk – et bud som vi også kan la Facebook by for oss.

I tillegg påvirkes prisen av ulike omstendigheter.

Den målgruppen vi velger har stor betydning for prisen vi betaler til Facebook. Jo flere som byr på den samme målgruppen, jo høyere pris krever Facebook. På den annen side gir det en potensiell mulighet til å senke prisen, dersom vi kan definere målgruppen i detaljer, da det på den måten hovedsakelig vil være færre selskaper om budet.

Markedssituasjonen kan dermed knyttes opp mot at din målgruppe er attraktiv for mange andre selskaper, noe som hever prisen på annonseringen din. Her er det viktig å huske på at man ikke ofrer sin perfekte målgruppe i et forsøk på å senke omkostningene.

Årstiden er en faktor som ikke kun er relevant i detaljhandelen. Flere tidspunkter på året kategoriseres som peak-perioder, der flere selskaper bruker mer penger på markedsføring, og derved øker prisen – tradisjonelt tilbud vs. etterspørsel.

For eksempel er julen en av de travleste periodene på året, men også lønningsdagen er en tid der mange gjerne ønsker å vise annonser for produktene sine til lønnsmottagere. Den økte prisen betyr ikke at det ikke kan betale seg å annonsere i peak-perioder. Derimot er det verdt å være oppmerksom på at kostnadene vil være større sammenlignet med andre perioder i året.

Kvaliteten på annonsen har også mye å si når det kommer til pris. Kvaliteten bedømmes ut fra to parametere:

Relevansescore: Du mottar en bedømmelse for hver enkelt annonse som forteller hvor relevant annonsen din er for din målgruppe. En høy score betyr ikke automatisk flere konverteringer, men relevansen vil bety at kostnaden din senkes. Relevansescoren økes om folk reagerer positivt (klikker, liker, deler etc.), og motsatt senkes den når folk reagerer negativt (skjuler oppslaget, anmelder spam etc.)

Click-through-rate: CTR illustrerer antall klikk på annonsen din delt på antall personer som har sett annonsen. En høyere CTR vitner om høy relevans hos målgruppen, som er en parameter Facebook ønsker øke, og derfor senkes prisen på annonsen din.

Vil du vite mer? Du er alltid velkommen til å kontakte oss for en uforpliktende samtale.

Kontakt oss Kontakt oss Ring: 60 73 60 60, skriv: obsidian@obsidian.dk eller utfyld skjemaet under