E-mail-markedsføring

Du vet garantert hva en E-mail er, men vet du hvor mye den faktisk kan gjøre for deg og din business? E-mail er en av de mest brukte kommunikasjonsformene gjennom tidene, men en E-mail er mye mer enn kun utveksling av informasjon mellom parter online.

E-mail Marketing, eller E-mailmarkedsføring, er disiplinen der man sender ut e-post som skaper tillit til din bedrift eller ditt produkt, hjelper til å forsterke kundelojaliteten, skaper awareness og gjenkjennelighet rundt merket ditt og dermed optimerer din business der det er et behov for det.

Med andre ord er E-mail Marketing, dersom det er korrekt utført, det magiske verktøyet som får kundene dine til å gjøre akkurat det du ønsker av dem.

Fra 48.000 til 112.000 DKK i omsætning

Etter å ha satt opp 4 forskjellige automatiseringer på tvers av en rekke segmenter, gikk kundens omsetning fra 48 000 til 112 000 danske kroner. Salget fortsetter å øke måned for måned.

Forskellen på traditionel E-mail og E-mail Marketing

Den tekniske formen til de to konseptene er nøyaktig den samme. Både e-post og markedsføring via e-post sendes online via en e-postkonto. E-post og markedsføring via e-post inneholder skriftlig informasjon, et emnefelt, en/flere avsendere og en/flere mottakere. Forskjellen mellom de to konseptene ligger derfor i formålet med å sende dem.

Hovedformålet med e-post er å utveksle informasjon mellom forskjellige parter. E-postmarkedsføring derimot, tar sikte på å overbevise, engasjere og aktivere mottakeren i et selskap, merke eller produkt.

Formålet med E-mail Marketing

Formålet med E-mail Marketing blir bestemt av deg, din bedrift og ditt produkt. Derfor kan formålet med E-mail Marketing f.eks være:

 • ’Opplæring’ av potensielle kunder

Det finnes markeder for både tjenester og produkter som ennå ikke er oppfunnet, og som potensielle kunder derfor ikke visste at de hadde bruk for. Derfor kan E-mail Marketing fungere som en «opplysningskanal» med sikte på å treffe nye kunder, skape preferanser og kjennskap til et behov tjenesten/produktet ditt kan dekke.

 • Skape awareness

Et annet formål med E-mail Marketing kan være å skape generell kunnskap om bedriften eller merkevaren din, for til slutt å tiltrekke enda flere kunder.

 • Demonstrere kompetanse

Tradisjonell markedsføring, som ved å helt enkelt bare si at »Vi er best!» fungerer ikke lenger på forbrukerne. I dag må man argumentere godt for saken sin, noe E-mail Marketing nærmest er skapt til. Via en E-post har du kunden på tomannshånd og kan i ro og mak argumentere for budskapet ditt.

 • Salg til nye kunder

Et annet formål ved E-mail Marketing kan være å selge til nye kunder. Dette kan eventuelt ha sammenheng med rabatter eller spesialtilbud til disse.

 • Øke salg til eksisterende kunder

Likeledes kan formålet med E-mail Marketing være å øke salget til de eksisterende kundene dine. Dette kan også gjøres ved å tilby lojale kunder rabatter eller annen verdi via e-post.

 • Besvarende, engasjerende og lojalitetsskapende tiltak

Et siste formål med E-mail Marketing kan være å benytte E-post til å holde fast på eksisterende kunder. En måte å gjøre dette på er ved å spørre kunder om deres erfaringer med solgte produkter, gi nyttig informasjon om optimal utnyttelse av kjøpte produkter, eller kun sende ut innhold som skaper glede eller underholdning.

Hva er det typiske innholdet i E-mail Marketing?

Undere genren E-mail finner vi E-mail Marketing. E-mail Marketing-genren kan således ta form som både aktiverende og engasjerende e-post, opplysende og informative e-post, selgende e-post, opplærende e-post og nyhetsbrev. Felles for alle undergenrene er at de kan brukes sammen i en automatisk E-postkampanje og jobbe side om side for å hjelpe deg med å spesifisere og personliggjøre budskapet ditt.

Som nevnt tidligere finnes det mange ulike formål med E-mail Marketing. Derfor inneholder E-mail Marketing alltid elementer som forsøker å underbygge dette formålet.

Av slike elementer kan vi blant annet nevne:

 • Annoncer (awareness)
 • Rabatter (salg og påmelding)
 • Forespørsler (opplæring og demonstrasjoner av kompetanser)
 • ’Gratis ting’ (fastholdelse)
 • Opfordringer (salg og opplæring)

Et gratis tips fra oss er å lage en mal for din E-mail Marketing. Med en mal for e-posten din har du alltid samme utgangspunkt for din E-mail Marketing, og dermed en rød tråd gjennom alt du sender ut. Ut fra malen kan du knytte til de elementene du mener er passende eller nødvendige for å oppfylle formålet ditt med mailen.

E-post over TV, radio og Sosiale Medier?

Reklame og generell markedføring hadde sitt store gjennombrudd gjennom radioen og ble senere revolusjonert først i TVen og deretter via E-post. I dag er de Sosiale Medier det ubevisst foretrukne stedet å fange potensielle kunder. Eller hva?

Faktisk ikke! Undersøkelser viser nemlig at E-mail Marketing blir stadig mer effektivt enn både Facebook og Twitter. Undersøkelser viser at av de 300.000 målte konverteringene var 50,8 % av disse via E-post. På andre- og tredjeplass, med henholdsvis 26,8 % og 22 % finner vi Twitter og Facebook.

Grunnen til at E-mail Marketing har den høyeste konverteringsraten finner vi i de mange og umiddelbare fordelene ved mediekanalen. Først og fremst finnes det nesten tre ganger så mange e-mailkontoer enn det finnes Facebook- og Twitterprofiler til sammen. I tillegg kan man argumentere for at E-post er det mediet der du får mest og uforstyrret tid alene sammen med kunden din av alle medier.

Hvorfor velge E-mail Marketing?

Fordi E-mail Marketing til stadighet er den metoden som skaper flest konverteringer, mest salg og den beste relasjonen til lavest kostnad. Så enkelt kan det sies.

Obsidian Digital er et E-mail marketing-byrå

Hos Obsidian Digital er du med gjennom hele prosessen, for å kunne oppnå mest mulig personlig resultat, og derav optimal E-mail Marketing. Vi planlegger og lager et utkast til E-mail Marketing-kampanje på bakgrunn av en grundig dialog rundt din målgruppe, behov, formål og verdier.

Vi hjelper deg med å:

 • Utarbeide en strategi for E-mail Marketing
 • Planlegging av E-postkampanje
 • Oppsett av nyhetsbrev
 • Produksjon av relevant og verdiskapende innhold.
 • Automatisk utsendelse av nyhetsbrev
 • Effektmåling av kampanje
 • Revidering av e-postkampanjer
 • Oppbygging av mailinglister

Vil du vite mer? Du er alltid velkommen til å kontakte oss for en uforpliktende samtale.

Kontakt oss Kontakt oss Ring: 60 73 60 60, skriv: obsidian@obsidian.dk eller utfyld skjemaet under