Amazon SEO

Vil du gjerne være rangert som nummer 1 på Amazon? Da må produktene dine selge.

I motsetning til Google er dette det desidert mest avgjørende parameteren for hvorvidt produktet ditt oppnår suksess eller ikke. På Google kan du godt være rangert som #1, selv om du aldri får noen konverteringer – så lenge bounce rate er lav og CTR er høy.

Den desidert største forskjellen bunner i måten algoritmene fungerer på. Tar du utgangspunkt i Amazon, så “eier” de alle resultatene søkemaskinen viser. Google er kun en søkemaskin som omdirigerer deg til eksterne kilder / hjemmesider. Google ligger derfor ikke inne med samme mengden data som Amazon gjør.

Kort historie om A9-algoritmen

I dag har de fleste nettbutikker et søkefelt. Veldig mange benytter seg av eksterne systemer som synkroniseres med deres produkter og dermed kan gi gode søkeresultater på siden deres. I Amazons spede begynnelse benyttet også de seg av et lignende system.

Få år senere, da mengden bestillinger kontinuerlig økte, måtte de avfinne seg med at denne løsningen ikke var ideell eller tilstrekkelig. De valgte derfor å foreta et oppkjøp av bedriften A9, som den dag i dag er en selvstendig del av Amazon.

A9 har i dag kontorer rundt i hele verden. Viktigst av alt, de har hovedsete i verdens innovations – og software centrum = Sillicon Valley.

I takt med at det kom flere og flere produkter var det ikke lenger nok med en simpel algoritme for å vise brukerne de tingene de lette etter.

Derfor måtte de løpende begynne å utarbeide en algoritme som kunne vise de absolutt mest relevante produktene.

Da Amazon valgte å la andre enn dem selv selge produktene sine på plattformen, ble A9-algoritmen raskt en annonseringsplattform.

Siden det nå har kommet mange flere produkter enn det var i starten, og det hele tiden kommer stadig nye, har algoritmen etter hvert blitt meget kompleks. Sammenlignet med Facebooks og Googles algoritme er Amazons algoritme meget mekanisk anlagt.

Det de har valt å holde fast i er nettopp den mekaniske delen av søkemotoren, som generelt gjør den meget enkel (salg, salg, salg), men med en uendelig mengde muligheter for teknisk optimalisering av produktene.

Hvorfor dette skjedde? Jeff Bezos tanker rundt det. (var den en del af Amazon i early stage)

Sånn kan du forstå algoritmen

S-truktur: Strukturerer dataene dine på produktet riktig, slik at A9-algoritmen vet hva den viser når den viser ditt produkt.

E-ngagement: Sørger for at brukerne på Amazon interagerer med ditt/dine produkter. På den måten vet algoritmen at brukerne finner produktet ditt interessant. Det er mye mer attraktivt å vise interessant produkter til kundene sine, enn produkter som ikke er interessante.

O-mdømme: Hva andre mener om produktet ditt, hva folk spør om i forhold til produktet ditt, når de har spørsmål og hva de indirekte gir uttrykk for i forhold til produktet ditt (om de kjøper eller ikke).

Amazons algoritme tar hensyn til:

  • Amazons kunder
  • Amazons omsetning

Det er en god dynamikk mellom disse to punktene, for hvis Amazon har tilfredse kunder tjener Amazon enda flere penger. Det som er spesielt med dette er at Amazons algoritme ikke tar hensyn til deg som selger. På noen måte. Derfor blir produktet ditt kun vist dersom det er relevant for kunden – og dermed også relevant for Amazon.

Kickstart dine organiske rankings med Amazon Ads

Når man jobber med markedsføring på Amazon er det også spill-over-effekter som man kjenner fra andre kanaler. Den mest betydelige her, sammenlignet med Google, er hvordan betalt trafikk og performance har en stor effekt på den organiske performance.

På Amazon skilles det ikke mellom den betalte og den organiske performance. Hvis man får 100 konverteringer via betalt trafikk, vil dette også avspeile seg tydelig i de organiske plasseringene.

Siden man betaler gjennomsnittlig 15 % av omsetningen sin til Amazon i referral fee, skal man ha betydelige fortjenestemarginer eller en meget lav CPA for å kunne gjøre en lønnsom virksomhet ut av å kjøre annonser på lang sikt.

Derfor opplever vi meget gode resultater, dersom man som Seller eller Vendor benytter seg av Amazon Ads for å kickstarte sine organiske rankinger.

Bevis overfor algoritmen at brukerne gjerne vil kjøpe produktet ditt – så vil Amazon med stor sannsynlighet vise oppføringen din i de organiske søkeresultatene.

Bruk for hjelp til salg på Amazon?

Vi hjelper mange norske bedrifter (store og små) med å selge på Amazon. Gå til denne siden, hvis du vil høre mer om dine muligheter.

Vil du vite mer? Du er alltid velkommen til å kontakte oss for en uforpliktende samtale.

Kontakt oss Kontakt oss Ring: 60 73 60 60, skriv: obsidian@obsidian.dk eller utfyld skjemaet under