Amazon Ads

Amazon Ads er det nyeste skuddet på stammen når det kommer til Amazon. Tidligere har hele pakken med ulike annonsesystemer vært rotete og gått under flere ulike navn.

Det har vært et bevisst valg at de nå har omdannet det interne annonsesystemet, slik at det skjærer alle funksjonalitetene over én kam – og derved minsker forvirringen.

Amazons PPC-system ble lansert i 2012, da det ble mulig for Sellers og Vendors å by på søkeord, slik at de kunne bli vist øverst i søkeresultatene. Det er mange delelementer i oppsettet som minner mye om det systemet man kjenner fra Google Ads (tidligere kalt AdWords).

Klikkpriser og konverteringsfrekvenser sammenlignet med Google

Når man jobber med PPC på Amazon, er det litt andre priser enn de man kjenner fra Google. Spesielt om man retter blikket mot det europeiske markedet, der konkurransen fortsatt er lav sammenlignet med USA.

Gjennomsnittsprisen per klikk på Amazon ligger på ca. 5,2 DKK

Gjennomsnittsprisen per klikk på Google for eCommerce ligger på 7,5 DKK

Bare her alene er det en besparelse på ca. 30%

Ovenstående data er gjennomsnittstall globalt sett.

Ikke nok med at det er en besparelse på klikkprisen alene, man ser også noen betydelig høyere konverteringsfrekvens Amazon Ads.

Gjennomsnittlig konverteringsfrekvens på Amazon Ads er: 10%

Gjennomsnittlig konverteringsfrekvens på Google Ads er: 2,81%

Med utgangspunkt i ovennevnte tall er det ganske tydelig at den gjennomsnittlige konverteringsprisen på Amazon er markant lavere enn på Google (kilde).

Amazon Ads vs. Google Ads

Hva er de helt store forskjellene?

Den enkleste sammenligningen er med Google Ads shopping og Amz ads.

Hvis man tar Amazon Ads sin grunnform minner den mye om Google Ads. Den mest positive forskjellen er at det er mye enklere å sette opp annonsene sine slik at man får mye bedre innsikt i egne data enn hva man gjør via en Google Shopping-kampanje i sin grunnleggende form.

Man kan også finne delelementer fra Amazon Ads

målrettingsalternativer, som miner om Googles målrettingsalternativer på Googles Display Nettverk (GDN).

Målrettingsalternativer er svarende til den funksjonen der du kan målrette annonsene dine mot brukere som minner om et gitt domenes besøkende.

På Amazon er den bare mer konkret. Her kan du målrette annonsene dine mot spesifikke produkter, merker eller kategorier. Du kan selv  manuelt velge ut produkter, merker eller kategorier du mener er relevante å få produktene dine vist i sammenheng med.

Målrett produktene din mot noe annet enn kun søkeord

Product targeting, category targeting og brand targeting

Avhengig av hvilket marked du selger produktene dine på, har du adgang til ulike målrettingsverktøy.

På det europeiske markedet kan du målrette annonsene dine mot søkeord. På det amerikanske markedet har du ulike målrettingsmetoder som du kan benytte deg av.

Product targeting

Vil du gjerne at produktene dine skal vises i forbindelse med spesifikke andre produkter (ASINS) eller på spesifikke produkter, så kan du med fordel benytte deg av denne målrettingen.

Vi ser gode resultater når man kombinerer denne målrettingsfunksjonen med budgivning etter placements. På den måten kan man få produktene sine vist inne på andre spesifikke produkter, som et alternativ til dette produktet.

Funksjonen er ekstremt effektiv – og kan sammenlignes med at du kunne vise produktet ditt inne på en konkurrents nettside, like under deres produkt.

Category targeting

Målrett produktene dine mot andre produkter som fremgår av en bestemt kategori. Dine produkter vil her bli vist i søk der det fremkommer andre produkter fra samme kategori, eller inne på produkter som fremgår av kategorien du målretter din annonse mot.

Brand targeting

Har du en konkurrent du gjerne vil ha vist produktene dine i forbindelse med, er denne funksjonen effektiv. Funksjonen minner mye om category targeting, men her tar den utgangspunkt i spesifikke merker fremfor kategorier. Den er optimal dersom du har en konkurrent som du målrettet går etter å stjele kunder fra. Da kan du målrette annonsene dine mot det gjeldende merket – og dermed få produktene dine vist i søk der dette merket kommer frem – eller på produktene for det gjeldende merket.

Store forskjeller på markedene

Avhengig av hvilket marked du selger produktene dine på er det store forskjeller på de ulike markeder/markedplasser. Det gjelder både i forhold til det generelle prisnivået, konkurransen og funksjoner.

På Google er de tilgjengelige funksjonene like, enten du ser på det amerikanske eller det europeiske markedet. Dette gjelder ikke for Amazon. Som beskrevet i forrige avsnitt har du flere muligheter for å målrette produktet ditt (mot annet enn søkeord), når du tar utgangspunkt i det amerikanske markedet.

Selger du på Amazon US har du flere funksjoner til rådghet når det kommer til markedsføring av produktene dine. Det er ingen tvil om at det er fordi USA er det desidert største markedet.

De 2 funksjonene som utgjør de 2 mest markante forskjellene er følgende:

  • Product, category and brand targeting
  • Early Reviewer Program

Kort beskrevet er Early Reviewer Program (ERP) et system som minner litt om Amazon Vine. Selger du produktene dine på USA-plattformen kan du sette opp dette verktøyet som gjør at Amazon sender ut mail til de første personene som kjøper produkter av deg. De blir oppfordret til å skrive en anmeldelse, og gjør de det får de en voucher til bruk på Amazon.

 

I tillegg til forskjellene på verktøyene for markedsføringen av produktene dine, er konkurransen markant sterkere i USA. Dette er plattformens hjemland, hvor de har 50 % av markedet. Den økte konkurransen kan for eksempel merkes på den gjennomsnittlige CPC, som er ca. 30 % høyere enn på det europeiske markedet.

Utover det er odet noen kategorier der konkurransen er enorm. Dette fordi det i USA hersker en FBA kultur, som er en utbredt måte å generere passiv inntekt.

Derfor er mange av produktkategoriene med lavvektsprodukter, priser på ca. 100 NOK og med enkle produkter, meget konkurransepreget.

Les 31 tips til markedsføring på Amazon

Frameworket er enkelt og basert på søkeord. Vil man gjerne bli vist under ”mousepad for macbook”, kan man by på dette søkeordet. Har man valgt å sette budet sitt høyt nok vil produktet bli vist – og man må kun betale dersom en bruker / potensiell kunde klikker på annonsen.

Gjennom tidene har annonseformatene blitt mer sofistikert – og konkurransen høyere, noe som også har skapt en plattform der det i langt høyere grad er plass til optimeringer. Disse optimeringene skjer på kryss og tvers av mange ulike funksjoner som skal håndteres korrekt for å minimere konverteringspriser og utgifter, slik at den reelle fortjenesten blir på et høyt nivå.

 

Spor resultatene dine – og automatiser budgivningen

Når du jobber med markedsføring på Amazon er det mange ulike verktøy som kan lette arbeidet. Heriblant inngår verktøyet Sellics, som er et alt-i-ett-verktøy.

Ved hjelp av dette verktøyet kan du:

  • Spore dine organiske plasseringer i søkeresultatene
  • Sette inventory management med machine learning, så du aldri går tom for produkter på Amazon-lageret (hvis du benytter deg av FBA)
  • Automatisere budgivningen din med utgangspunkt i AcoS, CPC og mange andre ting
  • Spore dine reelle fortjenester, med basert på kostpriser, Ad Spend og fee’s
  • Spore konkurrenter
  • Review management

Vil du vite mer? Du er alltid velkommen til å kontakte oss for en uforpliktende samtale.

Kontakt oss Kontakt oss Ring: 60 73 60 60, skriv: obsidian@obsidian.dk eller utfyld skjemaet under