På få år har vi økt Køkken24s omsetning med flere millioner ved hjelp av betalt annonsering og samtidig vært lønnsom.

Kampanjeoppsett med tanke på datainnsamling

Køkken24.dk er en webshop med et enormt utvalg til lave priser. Nettbutikken har eksistert i mange år, men i 2018 trengte de hjelp til å øke omsetningen i nettbutikken uten at det gikk ut over lønnsomheten.

 

Suksess med Google Ads

Omstrukturering førte til forbedring av ROAS

Når man annonserer på AdWords er det stor verdi i å målrette annonseringen etter intensjonen brukerne har når de foretar et søk. Noen søk er mer verdt enn andre, og derfor må man angi målretning deretter. Dette har vært en stor del av vårt arbeid for Koekken24.dk, noe som har ført til positive merkbare resultater.

Koekken24.dk hadde gode resultater da de henvendte seg til oss. De hadde blant annet en AW-konto med mange konverteringer og en høy ROAS, men manglende struktur vanskeliggjorde optimale forhold.

Vi startet med å ta et dypdykk ned i historiske data hos Google Ads og Analytics, og lagde derfor en komplett strategi der vi samtidig kunne føre trafikken mot de rette landingssidene.

Hele kontoen ble derfor omstrukturert, både på Search, Shopping og Display. Den nye strukturen betyr at vi på søkenettverket har bedre overblikk over søkeord, og vi på den måten har muligheten til å re-allokere trafikken mer spesifikt.

Dermed er CPC-budene samsvarende med ytelsen til nøkkelordene og avhenger av søkerens stadium. Om man sammenligner med samme periode året i forveien kan vi se at ROAS har steget med 88 %. I tillegg har den nye strukturen medført et fall i prisen på annonseringen på søkenettverket med 50 %. CPC har falt med 30 %.

Disse tallene inkluderer naturligvis ikke salgene som har kommet fra søk på Køkken24s bedriftsnavn, da vi som byrå ikke kan ta æren for disse.

I tillegg har vi, med en helt ny strategi på Google Shopping, opprettet en struktur der vi deler inn kampanjer etter hvilke søk som blir foretatt. Jo mer kjøpsspesifikt et søk er, jo høyere byr vi.

Sammenligner man denne strukturen med den forrige, ut fra samme tidsintervaller som med søkenettverket, har den nye strukturen medført en økning i både ROAS og omsetning på 55 %. CPC har halt med 20 %.

Det er viktig å tiltrekke seg den riktige (konverterende) trafikken. Likeså viktig er det å sortere/redusere ikke-konverterende trafikk, og løpende analysere data fra ulike punkter, både i Google Ads, men også i Analytics. Dette er en løpende prosess, da både tider og utvalg er i løpende endring Derfor er det viktig å optimere ut fra hva tallene forteller.

Facebook-annonsering

Med et utilstrekkelig datasett måtte vi sette opp kampanjene for å kunne utvide datainnsamlingen vår.

Interessebasert segmentering

Med mangel på data som en utfordring, satte vi opp push-kampanjer som henvendte seg mot interessebaserte målgrupper. De kandidatene vi baserte målretningen vår på var ”Familiebaserte husstander” og ”Hus og hage”. Med en kombinasjon av Trafikk som kampanjemål og Klik på link som optimalisering fikk vi trukket tilstrekkelig med trafikk til landingssiden. Disse var vi etter kort tid i stand til å opprette lookalike-målgrupper på.

Lookalike-målgrupper

Her baserer vi nye målgrupper på bakgrunn av informasjon. De første lookalike-målgruppene var basert på besøkende på nettstedet i løpet av de siste 180 dagene, og etter hvert som datasettet vårt vokste var vi i stand til å målrette lenger ned i kjøpetrakten. Det vil si lookalike på bruker som hadde lagt til varer i handelkurven, og til slutt på brukere som hadde fullført kjøp på siden.

Til slutt var vi i stand til å basere våre lookalike-målgrupper på bakgrunn av de personene som hadde kjøpt mest (life time value) – noe som er den mest effektive look-a-like-målgruppen på Facebook.

Da vi vurderte å ha tilstrekkelige datasett til å lage mer presise målsetninger, satte vi opp en retargeting, som nettopp var rettet mot brukere som kjente til oss fra før, og som er en målgruppe med særlig stor konverteringsrate basert på deres tidligere aktivitet som har vist interesse.

Generelt er det gode konverteringer å hente ved retargeting. Her finnes nemlig det vi kaller

Generelt er der gode konverteringer at hente ved retargeting, her findes nemlig det vi kalder ”de lavthengende frukter”, som er relativt enkle å plukke ved hjelp av en rekke ulike retargetingkampanjer.

Retargeting

Her henvendte vi oss til besøkende på hjemmesiden, innenfor de siste 180 dagene, brukere som var på mailinlisten og vi satte opp en konkurranse. Her optimerte vi etter klikk på link for å drive trafikken inn på hjemmesiden deres, og på den måten samle inn enda mer data. I takt med at Køkken24 vokste ble det mulig å optimere etter Konverteringer og forbedre avkastningen ytterligere.

Vi satte opp en kategoribasert retargeting-kampanje

Den gikk ut på at vi henvendte oss til de besøkende på siden, som

Vi opsatte en kategoribaseret retargeting-kampagne.

Denne gik ud på at vi henvendte os til de besøgende på siden som videre hadde besøkt bestemte underkategorier, for eksempel hvitevarer, armaturer, kjøkkenvasker osv. Dette gjorde oss i stand til å målrette annonsene våre nettopp mot den type produkter brukerne var interessert i. Målsettingen her var lik Klik på link, som på samme måte hjalp oss med å samle informasjon som vi fremadrettet kunne bruke i annonseringen vår.

Dynamisk retargeting

Her henvendte vi oss til brukere som hadde utført bestemte handlinger på hjemmesiden: åpnet en produktside, lagt til produkter i handlekurven og til slutt; besøkende som tidligere hadde foretatt et kjøp fikk vist supplerende varer som også kunne være til deres interesse, basert på deres siste kjøp.

Ved denne kampanjetypen er vi så langt nede i kjøpstrakten at vi opplever den høyeste konverteringsraten sammenlignet med andre kampanjetyper, da annonseringen vår her er spesifikt målrettet og spesialisert til den enkelte brukers adferd.

Formater

Vi har erfaring med at videoer fungerer godt som kreativ på annonser. Som tommelfingerregel kan det sies at en middelmådig video fungerer bedre enn et godt bilde. Det har naturligvis å gjøre med online adferd. Vi skal helst skape et blikkfang og fange brukerens interesse innen meget kort tid, og det gjøres mest effektivt med en video.

På grunn av dette har vi naturligvis brukt video som kreativ til en del av annonsene til Køkken24. Spesielt til den kategoriserte retargeting’en vi satte opp lagde vi spesielle videoer som passet til den produktkategorien brukerne hadde vært inne og besøkt.

Karuseller er også et format som inviterer brukerne til å interagere med innholdet på Facebook. Den funksjonen gir oss også muligheten til å innhente informasjon. Den informasjonen er med på å utvide vår retargeting-målgruppe, og på den måten blir målgruppen vår større, og vi har her segmentert i denne målgruppen for å henvende oss til de mest relevante brukerne.

Konklusion

Det kan konkluderes med at vi har hatt en flott økonomisk avkastning på arbeidet vi har utført for Køkken24. Vi har i løpet av tiden innhentet brukbar informasjon som er med på å optimere segmenteringen vår. Det skaper ikke kun bedre resultater for kunden, men også en bedre opplevelse for brukerne som også sikrer relevans på Facebook.

  • 88 % øget ROAS i Google Ads
  • 20 % fald i CPC i Google Ads
  • +40 ROAS med Facebook retargeting

Vil du vite mer?

You are always welcome to contact us for a non-committal talk.

+45 28 68 50 22
jacob-mohr-hansen