J-Jensen er en av Danmarks største og mest kjente entreprenørvirksomheter

Økt synlighet på kjernekompetanser via SEO og AdWords

J-Jensen er en av Danmarks største og mest kjente entreprenørvirksomheter, og deres marineblå containere pryder langt de fleste byggeplasser rundt om i landet. Men på nettet var det en helt anden sak. Her var ikke J-Jensen like synlig som ute i den virkelige verden.

Virksomheten kom derfor til Obsidian i september 2016 med en ambisiøs plan om å øke den digitale synligheten og organiske trafikk på søkeord relatert til deres kjernekompetanse.

Virksomheten hadde på forhånd en rekke meget konkrete søkeord, som de gjerne ville bli funnet på.

For å imøtekomme dette ønske, valgte vi å satse på å skape økt organisk trafikk via både SEO og AdWords.

Lavt søkevolum med stor verdi

Etter våre innledende søkeordanalyser kunne vi se at søkevolumet på en rekke av disse søkeordene som bedriften etterspurte ikke var særlig stor, sammenlignet med søkevolumet i mange andre bransjer.

Men på tross av dette var den potensielle verdien ved å bli sett, og ved å bli kontaktet, veldig stor for bedriften.

På bakgrunn av våre innledende analyser la vi derfor frem en bruttoliste på 10-15 søkeord som skulle prioriteres i vårt videre arbeid.

Nye landingssider og outreach gjorde forskjellen

Den primære årsaken til at J-Jensen ikke ble funnet på mange av søkeordene de hadde fremlagt var at de manglet landingssider for disse søkeordene.

Vi opprettet derfor en lang rekke nye landingssider, slik at hvert søkeord fikk en dedikert landingsside. Deretter igangsatte vi en langvarig outreach-innsats.

Takket være denne innsatsen klarte vi å skape nødvendig omtale via eksterne hjemmesider, noe som økte J-Jensens popularitet på Google.

Allerede efter 8 måneder lå derfor J-Jensen blant annet på topp 3 på Google på størsteparten av søkeordene.

Samtidig så vi en kraftig økning i antall leads som kom fra organisk trafikk måned etter måned. Dette selv om søkevolumet i utgangspunktet var lavt.

Samspillet mellom AdWords-annonser var avgjørende for å skape flere leads

I J-Jensens tilfelle kunne vi se at samspillet mellom AdWords-annonser og forbedrede organiske plasseringer hadde vært avgjørende for å skape flere leads til virksomheten.

I løpet av 16 måneder var de fleste leads blitt skapt av kunder som både hadde klikket på en AdWords-annonse og noen av deres organiske resultater.

j jensen adwords

Som hos de fleste bransjer på nett interagerer ofte kunder med en virksomhet via flere ulike kanaler, før de foretar et kjøp eller kontakter bedriften.

Og spesielt i tilfeller der antall søk er lave er det helt avgjørende å være til stede på flere digitale kanaler, slik at man får størst mulig andel av den tilgjengelige trafikken.

Utover dette kunne vi også se at både våre AdWords-annonser og deres forbedrede organiske plassering medvirket til å skape flere merkevaresøk for J-Jensen.

Det er ikke mengden trafikk, men effekten av den som er viktig.

J-Jensen er et godt eksempel på at det ikke alltid er mengden trafikk som er viktig, men i stedet effekten av den trafikken man får inn på en side som er avgjørende.

nedrivning-300x128
  • 14 søkeord i topp 3
  • 205+ leads på 16 mnd
  • 113% mer organisk trafikk

Vil du vite mer?

You are always welcome to contact us for a non-committal talk.

+45 60 15 71 21
sak