Clickoffice.dk er en av Danmarks største online butikker for kontorrekvisita, med mer enn 11.000 produkter på lager.

AdWords med fokus på kjernevirksomhet og shopping

Virksomheten opplevde utfordringer med sin AdWords-konto, i form av lav avkastning (ROAS) og et forbruk som hadde løpt løpsk.

Hos Obsidian Digital benytter vi vår egenutviklede AdWords framework, der første skritt består av en innledende dialog, der vi setter oss grundig inn i kundens bransje. Ettersom det er snakk om kontorrekvisita er marginene lave på mange produkter og kategorier. På grunn av dette er det Alfa og Omega at budsjettet brukes på Clickoffice.dk’s kjernevirksomet.

AdWords med fokus på kjernevirksomhet og shopping

AdWords med fokus på kjernevirksomhet og shopping

Virksomheten opplevde utfordringer med sin AdWords-konto, i form av lav avkastning (ROAS) og et forbruk som hadde løpt løpsk.

Hos Obsidian Digital benytter vi vår egenutviklede AdWords framework, der første skritt består av en innledende dialog, der vi setter oss grundig inn i kundens bransje. Ettersom det er snakk om kontorrekvisita er marginene lave på mange produkter og kategorier. På grunn av dette er det Alfa og Omega at budsjettet brukes på Clickoffice.dk’s kjernevirksomet.

Historikk forbedrer fremtidig avkastning

Historikk forbedrer fremtidig avkastning

Før Obsidian Digital overtok kontoen hadde Clickoffice.dk brukt store summer på AdWords-annonsering og Google Shopping. Det er alltid optimalt å bruke den eksisterende historikken (data), da det sparer Clickoffice.dk fra å gjøre de “samme feilene” igjen. Dette resulterte i en ny granulær AdWords-struktur med kampanjer som tidligere har bevist å være verdifull i form av avkastning og volum.

Google Shopping for ytterligere optimalisering

I tillegg ble Google Shopping satt ut uten ytterligere optimalisering. Hos Obsidian Digital bruker vi et eksternt verktøy som tillater oss å forme feeden til Clickoffice.dk, slik at vi kan by på de produktene og kategoriene som hører innunder bedriftens kjernevirksomhet. Samtidig gir det eksterne verktøyet muligheten for å manipulere feeden, slik at den treffer flest mulig søk og dermed gir større avkastning enn før.

cases
  • 72 % flere salg
  • 113 % høyere omsetning
  • 39 % høyere ROAS